Miquel Barceló

33. Creativitat segons Jonah Lehrer, Miquel Barceló, 23 agost 2015

En l’article anterior vam parlar de creativitat i innovació i ens varen referim a autors brillants com Snow, Steiner o Zweig que han tractat la creativitat des de diferents perspectives. Vam veure també la relació entre creativitat i innovació, així com el paper de les metodologies en el procés creatiu i, al final de tot això, acabàvem formulant la necessitat de gestionar la creativitat per a la innovació.

Miquel Barceló33. Creativitat segons Jonah Lehrer, Miquel Barceló, 23 agost 2015
Continuar llegint

32. Creativitat, innovació i Stefan Zweig. Miquel Barceló, 16 agost

La creativitat com a font d’innovació. Si recordem les diferents definicions que hem anat veient sobre innovació, particularment les que destacàvem en l’article número 15, i les intentem reduir a idees clau destacaríem: crear nous recursos, adaptar recursos existents, crear riquesa, crear un canvi, procés que transforma una idea en valor pel client, crear beneficis per a l’empresa, generar un flux constant d’innovacions, etc. Si volem sintetitzar encara més aquestes idees clau les podríem concentrar en dos conceptes: procés sistemàtic i acte de creació. Gestió i creativitat.

Miquel Barceló32. Creativitat, innovació i Stefan Zweig. Miquel Barceló, 16 agost
Continuar llegint

(Català) Mapa dels hotels de Catalunya

Mapa dels hotels de Catalunya desenvolupat per Eduard Cuscó, el nou expert en GIS d’Innopro Consulting, amb dades públiques del Registre de Turisme de Catalunya, mitjançant l’aplicació CartoDB.

Actualment estem incorporant elements de cartografia a diversos projectes a Catalunya i Amèrica Llatina i esperem desenvolupar aplicacions innovadores a curt termini.

Stay tuned!

Miquel Barceló(Català) Mapa dels hotels de Catalunya
Continuar llegint