Estratègia i promoció econòmica

En un entorn globalitzat i que canvia ràpidament, els territoris i les ciutats competeixen a nivell mundial i han de definir una estratègia i un projecte comú per tornar-se més atractives, cohesionades i sostenibles. Una bona estratègia d’innovació i promoció econòmica els permet posicionar-se i accelerar-se en una economia basada en el coneixement, el talent i la inversió.

L’equip d’Innopro compta amb una llarga i intensa experiència en l’anàlisi, disseny i implementació d’estratègies territorials de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent.

Innopro dissenya i participa en un important nombre de projectes territorials, urbans, en la definició d’estratègies d’especialització, i l’optimització de l’aprofitament de fons europeus.

Portfoli de productes i serveis:

  • Anàlisi territorial i recerca d’oportunitats de creixement i especialització
  • Plans estratègics urbans, territorials, comarcals i regionals
  • Disseny d’agències i plans directors de promoció econòmica
  • Plans de posicionament i atracció d’inversions
  • Anàlisi i planificació en l’àmbit de la formació i l’ocupació
  • Acompanyament en l’estratègia de promoció i l’execució d’actuacions i projectes
  • Mentoring i suport a la presa de decisions
Miquel BarcelóEstratègia i promoció econòmica