Innovació urbana i territorial

La generació i dinamització de l’activitat econòmica i la innovació a les ciutats i territoris és un dels reptes clau dels municipis i les administracions regionals. Amb o sense component de transformació física actuar sobre el territori per fomentar la innovació i creixement dels agents requereix una metodologia i planificació, complexa, estricta i a llarg termini.

Les ciutats tenen l’oportunitat de crear àrees urbanes que concentrin talent científic i empresarial, en un entorn urbà atractiu i vital. Un diàleg constant entre les activitats residencials, culturals, econòmiques i de ciència i tecnologia són a la base del model Espais Urbans Innovadors (EUI).

Innopro’s flexible and Innovative model for Urban Areas

Model Flexible i Innovador d’Àrees Urbanes d’Innopro

Aquesta visió i metodologia es complementa amb el model RIS3 (Estratègies regionals de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent), i amb d’altres models similars (RIS: Estratègies regionals d’innovació), en les quals Innopro és expert. Així, a nivell estratègic, és imprescindible basar el desenvolupament d’EUIs en estratègies regionals i urbanes potents, que construeixin sobre:

 • El teixit industrial existent i en els valors socioeconòmics i culturals de la ciutat i la regió
 • Les tecnologies i les tendències del mercat global
 • El potencial de noves àrees d’activitat en la interfície de valors existents i tendències globals

Portfoli de productes i serveis:

 • Planificació urbana i immobiliària
 • Atracció, creació i desenvolupament d’activitat empresarial i institucions de ciència i tecnologia
 • Disseny i dinamització de l’ecosistema innovador
 • Governança i execució
 • Màrqueting i atracció d’inversions
 • Gestió d’espais d’activitat econòmica i polígons industrials
 • Estudis i proposta estratègica i de transformació de polígons industrials
 • Estudis de viabilitat
 • Especialització urbana i regional
 • Mapes de stakeholders
 • Consens institucional i pacte de ciutat
 • Monitorització, seguiment i avaluació
Miquel BarcelóInnovació urbana i territorial