Projectes singulars

D’acord amb el Model de Gestió de Projectes Complexos, Innopro ha dissenyat, llençat i gestionat projectes singulars, que depassen l’àmbit d’una empresa o institució, i que es situen al vèrtex entre l’àmbit públic i privat.

L’èxit d’un nou projecte depèn de molts factors: la idea genial que encén el procés, el líder, l’equip. El que condiciona de forma decisiva la consecució d’un projecte és com s’aborda, és a dir, la seva gestió, la capacitat d’execució de l’equip que ho lidera. Els projectes que fracassen, fracassen principalment perquè no es posen en pràctica correctament, perquè els gestors no són capaços d’agregar l’esforç humà de forma efectiva. Enfocar-se en el com és important perquè més enllà del quin i de les idees genials, està la gestió. Una mala estratègia amb una bona execució pot arribar a ser millor que una bona estratègia mal executada. Senzillament perquè si la mala estratègia incorpora la gestió del canvi i l’adaptació a l’entorn seguirà un procés d’aprenentatge continu que anirà reorientant-la fins a trobar el model de negoci correcte.

Per ajudar a fixar un marc de treball, es proposa una metodologia que es resumeix en el següent diagrama, el model de Gestió de Projectes Complexos (GPC):

En aquest model es reconeixen cinc àmbits principals que estructuren els 10 factors clau del model GPC: L’àmbit central, el model, que serà alhora factor i àmbit, i quatre àmbits que pivoten entorn d’aquest centre clau.

Llistat de productes i serveis:

  • Creació i definició del model i objectius del projecte
  • Definició dels elements d'innovació i els instruments de gestió
  • Identificació i gestió de l'entorn i les aliances
  • Planificació i suport al màrqueting i la comunicació
  • Outsourcing de gestió, direcció, accions o activitats
  • Acompanyament, gestió del tempo i suport a la presa de decisions
Miquel BarcelóProjectes singulars