R+D i transferència tecnològica

Una institució que excel·leix en la transferència (centre tecnològic, centre de recerca o universitat) és un lloc on les idees de recerca, de desenvolupament i d’aplicació sorgeixen de forma freqüent, i on aquestes són escoltades i desenvolupades de forma òptima.

Per tal de maximitzar l’impacte, s’han de construir vincles amb les empreses locals i internacionals i facilitar la recerca conjunta d’oportunitats i solucions, particularment en programes especialment adreçats a les PIMES i als serveis públics (salut, smart cities, educació, etc.).

Innopro Consulting compta amb el coneixement i experiència per ajudar les institucions de R+D i universitats en la realització de projectes estratègics per millorar la transferència de tecnologia i l’impacte econòmic i social de la recerca.

Portfoli de productes i serveis:

  • Diagnosi i anàlisi de gestió, estratègia i transferència tecnològica
  • Disseny de noves unitats i institucions de transferència de coneixement i tecnologia
  • Plans estratègics d’institucions de R+D
  • Models de gestió i de millora continua
  • Plans d’acció per a la millora de la transferència de tecnologia a les empreses
  • Mapejat i dinamització d’ecosistemes innovadors
  • Identificació de nínxols d’oportunitat coneixement-empresa
  • Benchmarking internacional i proposta de millors pràctiques en TT
Miquel BarcelóR+D i transferència tecnològica